تانكرهاي حمل آب ، سوخت و مواد شيميايي

  شركت آبران صنعت بيش از دو دهه سابقه در توليد پمپ و ماشين هاي مخصوص دارد . كليه ماشين ها بر اساس آخرين طراحي دنيا و توزيع مناسب بار جهت حركت ايمن با توجه به ظرفيت مورد نياز، ظرفيت مخزن و نوع خودرو طراحي مي شود .

كاربرد :
- انتقال مواد سوختي (گازوئيل و بنزين)
- انتقال آب
- انتقال مواد شيميايي 

 ظرفيت مخزن  و جنس آن  متغير بوده و بنا به درخواست مشتري خواهد بود.
 مخزن ‌مجهز به موج گير ، راهرو با كفي مشبك ،‌ گارد محافظ، پله بغل،  لوله سرريز، دريچه بارگيري بوده و بنا به ظرفيت تانكر قابل نصب بر روي انواع كاميونها مي باشد .

پمپ : مجهز به پمپ سانتريفيوژ ( استنلس استيل و يا چدني ) جهت مخلوط نمودن و يا تخليه مواد داخل تانكر


نيروي محركه پمپ :
نيرو و دور مورد نياز پمپ از گيربكس توسط بغل گيربكسي يا PTO گرفته مي شود. درصورت نياز ،‌پمپ با كوپله مستقيم با موتور ديزل در كنار مخزن و بصورت مجموعه نصب
مي گردد.

تجهيزات جانبي :
- شيلنگهاي  فشار قوي ضد خوردگي با اتصالات سر شيلنگ
- لوله كشي ها و اتصالات مورد نياز
- آب نماي عمودي شيشه اي جهت كنترل سطح مايع در داخل تانك
- جهت رعايت امور ايمني خودرو مجهز به چراغهاي راهنماي مخصوص در جلو و عقب و نيز چراغ گردان مدور مي باشد .