اورینگ ها و آب های روغنی


اورینگ ها

                                          


اين آب بندها از مواد الاستومری از قبيل لاستيک و وایتون و کالرز و …و PTFE  ساخته شده اند و در شرايط استاتيکی و ديناميکی قابل استفاده ميباشند. 


تركيبات O-Ring

                                


جنس پوسته :
□ تفلون FEP
■ تفلون PFA
                   
                                                                           جنس هسته :
□ وايتون FEP
■ سيليكون
□ Astra Seal


            منحني مقاومت اورينگ ها در مقابل حرارت :

                       آب بندهاي روغني :


بر اساس استاندارد DIN 3760  تقسيم بندي ميشوند و در سایزهای مختلف تقسیم بندی می شوند.