انواع گسکت ها

 ۱. Spiral wound Gasket

         

اين نوع گسکتها شامل نوارهاي پيچيده شده V شکل به صورت مارپچی مي باشد که بر اساس کاربرد توسط رينگهای داخلی يا خارجی و يا هر دو احاطه شده است.
گسکتهای فوق براي آببندی در قسمتهايی که تغييرات حرارتی وجود دارد مناسب هستند. انواع مختلف اين نوع گسکتها بر اساس استانداردهای ASME ,ANSI , DIN و ISO  و قابل ارائه مي باشند.
لازم به ذکر است که جنس اين نوع گسکتها از استنلس استيل ، مونل 400 اينکونل 600 و نيکل 200 بوده و ضمنا لايه انعطاف پذير که بر روی هسته مرکزی پيچيده شده بکار رفته از جنس تفلون آزبست ،NCAF ، سراميک و گرافيت می تواند باشد.


۲. Camprofile Gasket

            

شامل يک هسته فلزي که معمولآ از جنس استنلس استيل بوده و اينهسته داراي شِارهايي بر روي سطوح جانبي مي باشد . بر روي
سطوح جانبي اين هسته شياردار يک لايه آببند استفاده شده استکه بسته به نوع وظيفه و کاربرد مي تواند از جنس گرافيت ،تفلون، بدون
آزبست و فلزات آلومينيوم يا نقره باشد. لايه هاي آببند مانع خرابي سطوح فلنجها مي گردد .
اين نوع گسکتها مي تواند به شکلهاي مختلف بيضوي ، مستطيلي و يا گسکتهاي که در مبدلهاي حرارتي استفاده مي گردد باشند.
           

  شکل نمايش داده شده يک نمونه از گسکتهاي مورد استفاده در مبدلهاي حرارتي را نشان مي دهد
  گسکتهاي مورد استفاده در مبدلهاي حرارتي از جنس آلومينيوم ،فولاد کروم ، مونل، برنز و مس مي باشد.


۳.  Ring joint Gasket


                    

اين نوع گسکتها فلزی بوده و براي فشارها و دماهای بالا تا بيش از 1000 درجه سانتيگراد مناسب می باشند. اين نوع گسکتها در محل تماس
دو فلنج قرار مي گيرند. سطح مقطع آنها بيضوی ، هشت وجهی واشکال نامنظم ديگر می باشد.

                 

  مدلهاي اين نوع گسکت که شامل R,RX,BX  و در ابعاد گوناگون از جمله ASMF ,API ,ISO 
 و بر اساس استانداردهای ASME B16.2 , ISO 7005 قابل ارائه مي باشد.


 ۴. Expanded Graphite Gasket

                

 اين نوع گسکتها به علت انبساط گرافيت تحت درجه حرارتهاي بالا بعد از مخلوط با مواد شيميايی به کار ميرود فويل گرافيت به عنوان فيلو درگسکتهای
Spiral wounded و Cam profile ويا Super seals به کار ميرود.
اين نوع گسکتها را بر اساس نوع استفاده نشان ميدهد گرافيت بصورتورق ، فويل مطابق با استانداردهای ASME,DIN عرضه ميگردند .