خودروهای آتش نشانی
شرکت آبران صنعت با اتکا و بهره گیری از دانش روز و افراد متخصص انواع خودروهای آتش نشانی از جمله اطفاء حریق٬ فوم٬ پودر٬ دومنظوره و نجات را تولید می کند.
این شرکت موتورپمپ های قابل حمل  در اندازه های مختلف مصارف آتش نشانی و آبرسانی با فشارهای مختلف تولید می نماید. نیروی محرکه مورد نیاز پمپ٬ موتورهای بنزینی به قدرت ۶ الی ۱۲۰ اسب بخار می باشد.

    موارد استفاده:
 • جهت آبرسانی به خودروهای آتش نشانی
 • جهت انجام عملیات اطفاپ در مکان هایی که امکان دسترسی خودرو میسر نمی باشد.
 • جهت تخلیه سریع آب از عمق تا ۷متر

    خودروهای آةش نشانی پیشرو:
 • قابل نصب روی شاسی نیسان٬ و یا مشابه
 • گنجایش مخزن آب ۱۰۰۰ لیتر
 • ظرفیت پمپ آب ۱۵۰۰-۱۲۰۰ لیتر در دقیقه
 • فشار ۸ بار
 • مجهز به سیستم خلأ اتوماتیک prime ٬ دستگاه قرقره (هوزریل)٬ سیستم انتقال نیرو PTO تجهیزات هشدار دهنده٬ شیلنگ های آبگیری٬ نردبان و سایر تجهیزات بر اساس استاندارد و درخواست
                                                                                                                                                       

    خودروهای آتش نشانی پالایشگاهی
 • قابل نصب بر روی شاسی ایویکو٬ ولوو٬ رنو میدلام و ...
 • با گنجایش مخزن آب ۶۵۰۰-۵۰۰۰ لیتر در دقیقه
 • فشار ۱۲-۸ بار
 • مجهز به سیستم خلأ اتوماتیک prime ٬ مانیتور سقفی٬ دستگاه قرقره (هوزریل)‌٬ سیستم انتقال نیرو PTO‌تجهیزات هشداردهنده٬ تابلو عملیات٬ پروژکتور٬ شیلنگ های آبگیری٬ نردبان و سایر تجهیزات بر اساس استاندارد و درخواست         
​                                                                                                                                     
       خودروهای آتش نشانی شهری
 • قابل نصب بر روی شاسی خاور٬ ایسوزو٬ بادسان و...
 • گنجایش مخزن آب ۴۰۰۰-۲۷۰۰ لیتر
 • گنجایش مخزن کف ۴۰۰-۲۰۰ لیتر
 • ظرفیت پمپ آب ۳۵۰۰-۲۸۰۰ لیتر در دقیقه
 • فشار ۱۰-۸ بار
 • مجهز به سیستم خلأ اتوماتیک Prime ٬ مانیتور سقفی٬ دستگاه قرقره (هوزریل)٬ سیستم انتقال نیرو PTO  ٬ تجهیزات هشدار دهنده٬ تابلو عملیات٬ پروژکتور٬ شیلنگ های آبگیری٬ نردبان و سایر تجهیزات براساس استاندارد و درخواست
                                                                                                                                                           

    خودرو آنش نشانی فرودگاهی
                                                                                                    

 • قابل نصب بر روی شاسی هیوندا٬ ایویکو٬ رنو میدلام و...                                                     
 • با گنجایش مخزن ۱۰۰۰۰-۸۰۰۰ لیتر
 • گنجایش مخزن کف ۲۰۰۰-۱۰۰۰ لیتر
 • ظرفیت پمپ آب ۶۵۰۰-۵۰۰۰ لیتر در دقیقه
 • فشار ۱۲-۸ بار
 • در دو نوع فوملتیک و Around The Pump
 • مجهز به سیستم خلأ اتوماتیک Prime‌ ٬ مانیتور سقفی (هوزریل)٬ سیستم انتقال نیرو PTO ٬ تجهیزات هشداردهنده٬ تابلو عملیات٬ پروژکتور٬ شیلنگ های آبگیری٬ نردبان و سایر تجهیزات بر اساس استاندارد و درخواست
    موتور پمپ های سیار

  شرکت آبران صنعت موتور پمپ های قابل حمل در اندازه های مختلف جهت مصارف آتش نشانی و آبرسانی با فشارهای مختلف را نیز تولید می نماید.
نیروی محرکه مورد نیاز پمپ٬ موتورهای بنزینی و دیزلی به قدرت ۶ الی ۱۲۰ اسب بخار می باشد.

     موارد استفاده:
 • جهت آبرسانی به خودروهای آتش نشانی
 • جهت انجام عملیات اطفاء در مکان هایی که امکان دسترسی خودرو میسر نمی باشد.
 • جهت تخلیه سریع آب از عمق تا ۷متر